postheadericon Новини

postheadericon Роботи з підвищеною небезпекою

alt              Одним із різновидів небезпеки в техносфері є техногенна небезпека. Це стан, внутрішньо властивий технічній системі, промисловому або транспортному об’єкту в процесі їхньої нормальної експлуатації, що реалізується в разі виникнення техногенної надзвичайної ситуації у вигляді уражаючих дій (прямого або непрямого збитку) на людину й довкілля. Людина, яка потрапляє в зону дії технічних систем (транспортні магістралі, випромінювання радіо- і телепередавальних систем, складні технологічні процеси тощо), зазнає значних техногенних небезпек.

             ТОЧКИ ЗОРУ НА ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

       За інформацією, що міститься у «Вікіпедії», на сьогодні в академічній науці є три основні погляди на визначення цього терміна.

         Згідно з першим, це діяльність, що пов’язана з використанням певних речей, об’єктів, які мають небезпечні властивості. З огляду на те, що подібна діяльність не може контролюватися людиною повністю, зростає ймовірність заподіяння нею шкоди. Тобто речі самі по собі не несуть небезпеки, а їхня підвищена небезпека проявляється тільки в результаті діяльності людини (керування автомобілем, зберігання вибухових речовин тощо).

Відповідно до другого погляду, це предмети матеріального світу, що володіють певними кількісними та якісними характеристиками, які мають підвищену здатність заподіяння шкоди в процесі їх використання.

Згідно зі ще однією позицією, джерело підвищеної небезпеки – це не діяльність і не об’єкт матеріального світу, а його небезпечні властивості й сили природи.

            Спільним для цих точок зору є те, що діяльність людини поза зв’язком із конкретним особливим матеріальним об’єктом не є підвищено небезпечною для навколишніх, так само як не може бути таких матеріальних об’єктів, які визнавалися б джерелами підвищеної небезпеки поза пов’язаною з ними діяльністю людини. При цьому в одних випадках насамперед найважливіше значення має характер діяльності людини, а в інших – характер матеріального об’єкта, оскільки будь-який вид діяльності з його використання є підвищено небезпечним.

            Ці визначення містять лаконічні переліки заходів безпеки, що мають передувати й супроводжувати проведення цього виду робіт, і потенційних небезпек, які при цьому можуть виникнути. В узагальненому вигляді ці два переліки мають приблизно такий вигляд:

☑ крім звичайних заходів безпеки до початку виконання цих робіт потрібно додатково здійснити низку обов’язкових організаційних і технічних заходів, які розробляють для кожної конкретної виробничої операції, що забезпечують особливий порядок допуску працівників і високу узгодженість їхніх дій. Крім того, ці роботи потребують з боку відповідних відповідальних осіб постійного контролю за їх виконанням;

☑ під час виконання цих робіт є або може виникнути виробнича небезпека, не пов’язана з їхнім характером, можливе виникнення інцидентів та аварій, а також найімовірніший прояв і вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

                       ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ –ОДНІ ПЕРЕЛІКИ, ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ – ІНШІ

           Вужче коло фахівців з охорони праці, яким доводилося проводити підприємство через процедуру отримання дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.10.2011 р. № 1107, знає, що цей акт, у свою чергу, має кілька додатків у вигляді таких переліків:

☑ видів робіт підвищеної небезпеки;

☑ машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

☑ видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

☑ машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Зіставлення додатків до Порядку з Переліком 2.01, який складається зі 137 пунктів і передбачає проходження щорічного спеціального навчання, перевірки знань відповідних нормативно-правових актів, а також повторних інструктажів один раз на три місяці, дає цікаві результати.

             Усі перелічені в цих актах роботи підвищеної небезпеки/з підвищеною небезпекою де-факто поділяються на п’ять умовних категорій, що суттєво різняться між собою низкою попередніх і періодичних заходів. Однак де-юре цієї класифікації немає в жодному нормативно-правовому акті:

1) отримання позитивного висновку експертизи, отримання дозволу, проведення щорічного спецнавчання, інструктаж один раз на три місяці;

2) подання роботодавцем декларації відповідності, проведення щорічного спецнавчання, інструктаж один раз на три місяці;

3) отримання позитивного висновку експертизи, отримання дозволу, але не потрібно щороку проводити спецнавчання та інструктажі один раз на три місяці, оскільки цих видів робіт немає в Переліку 2.01;

4) подання роботодавцем декларації відповідності, але не потрібно щороку проводити спецнавчання та інструктажі один раз на три місяці, оскільки цих видів робіт немає в Переліку 2.01;

5) проведення щорічного спецнавчання та інструктажів один раз на три місяці, але не потрібно проводити експертизу, отримувати дозвіл або подавати декларацію, оскільки цих видів робіт немає і в додатках до Порядку.

               Ось така класифікація робіт підвищеної небезпеки тепер фактично існує в результаті затвердження Порядку. Це призводить до додаткової казуїстики. Наприклад, третя умовна категорія. Для отримання позитивного висновку експертизи у разі виконання робіт, що належать до цієї категорії, роботодавцю потрібно документально підтвердити проведення спецнавчання працівників з питань охорони праці згідно з відповідними нормативно-правовими актами.

 

Олег Моісеєнко

Матеріал наданий науково-виробничим журналом «Охорона праці».

Останнє оновлення (Четвер, 14 липня 2016, 13:14)

 

postheadericon 28 червня - День Конституції України!

alt

Останнє оновлення (П'ятниця, 24 червня 2016, 14:25)

 

postheadericon Про роботу з безпеки праці на малому підприємстві

altНа підприємствах різної форми власності: від державних до приватних — як промислових, так і офісних необхідний повний пакет документів. Хто бачив перелік обов’язкових внутрішніх нормативних документів підприємства з цих питань, той зрозуміє, що з нього потрібно викреслити 80 % і зробити решту 20.

Давайте проаналізуємо: що необхідно мати для організації роботи з ОП та ЦЗ малому підприємству, персонал якого в кількості до 10 (20) осіб:

 •  накази про організацію ОП та ЦЗ (окремо);
 •  накази про відповідальних з ОП та ЦЗ (окремо) з їх обов’язками;
 •  наказ про протипожежний режим на підприємстві;
 •  наказ про відповідального за ПБ в приміщеннях офіса;
 •  положення про охорону праці на цьому підприємстві;
 •  посадові інструкції відповідальних за ОП та ЦЗ (окремо);
 •  інструкції з вступного інструктажу з ОП та ЦЗ (окремо);
 • інструкції з ОП та ЦЗ для працівників офісу (окремо), за якими буде проводитись інструктаж на робочому місці;
 •  інструкцію з ОП при роботі на ПЕОМ;
 •  інструкцію з електробезпеки;
 • інструкцію з ОП при роботі з офісною технікою;
 •  інструкцію про порядок евакуації працівників під час пожежі;
 •  схему оповіщення персоналу на випадок нештатних ситуацій;
 •  журнали інструктажів з ОП (окремо вступного та на робочому місці);
 •  журнали інструктажів з ПБ (окремо вступного та на робочому місці);
 •  журнал вступного інструктажу з ЦЗ, в якому відділіть 2/3 обсягу та записуйте там повторні інструктажі щороку.

 

Крім перших чотирьох наказів, все інше затверджується одним, хоча тексти інструкцій і схему, зрозуміло, треба буде написати. Проте всі типові інструкції є у вільному доступі; якщо з них видалити те, що не стосується вашого підприємства, враховуючи його офісний профіль, то й обсяг буде невеликий. А ще краще запросити людину, яка це все зробить за помірні кошти і навчить вашого секретаря, як далі вести журнали й коли вносити зміни до наказів та інструкцій. Вам не знадобиться багато місця, щоб розмістити табличку про відповідального за пожежну безпеку та номер телефону для виклику ДСНС, інструкцію про порядок евакуації на випадок пожежі та інструкцію з ОП при роботі з офісною технікою. Вважайте, що це ваш «Куточок з охорони праці».

Важливо, що більшість працівників ніколи не бачили як працює вогнегасник. Продемонструйте. Беріть вуглекислотний, більше вражень, тільки не тримайте розтруб незахищеною рукою — пам’ятайте, що вуглекислота в ньому має дуже низьку температуру, можете обморозити руку. Велику увагу треба звертати на побутовий травматизм. Особливими періодами є зимовий і дачно-відпускний, тому рекомендовано видавати накази про охорону праці в побуті окремо взимку, окремо влітку.

Що ще треба зробити обов’язково посадовим особам підприємства, то це — пройти навчання з питань охорони праці та пожежно-технічний мінімум. У директора часто немає на це часу, але оскільки за все відповідає він, зокрема й несе кримінальну відповідальність, то краще отримати посвідчення, яке видається  раз на 3 роки .

На навчанні консультують з усіх питань, ціни помірні. Тих, хто відповідатиме за ОП та ЦЗ, на навчання треба відправляти обов’язково.

Роздуми з приводу перевірок ДСНС. Які проблеми можуть виникнути у підприємства в наш час, вже після прийняття Кодексу цивільного захисту?

Законодавство змінюється, і відтепер підприємства повинні подавати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки. Але це для тих, кому не потрібний експертний висновок — оцінка протипожежного стану. Для підприємства він потрібний хоча б тоді, коли будівля змінює власника.

 

Ірина СВИРИДЕНКО,

інженер з охорони праці, відповідальна

за пожежну безпеку та цивільний захист

 

Матеріал наданий виробничо-практичним журналом «Охорона праці і пожежна безпека».

Останнє оновлення (Вівторок, 14 червня 2016, 09:38)

 

postheadericon Подбайте про безпеку дітей!

alt          Незабаром чергові довгоочікувані літні канікули в школах, училищах та гімназіях. Куди ж подіти енергію, яка так і рветься назовні? На стадіон, на дитячі майданчики, кількість яких за останні роки зростає з неймовірною швидкістю. Виготовляються металоконструкції, монтуються, налагоджуються, фарбуються, благоустроюється територія, проводяться урочисті церемонії з приводу відкриття дитячих майданчиків, але на жодному з них немає ні Правил поведінки і користування атракціонами чи  іншої експлуатаційної документації, ні працівників, відповідальних за справність атракціонів. І це неприпустимо, адже кожен з дитячих майданчиків необхідно розглядати не як один майданчик, а як комплекс атракціонів, яких здебільшого декілька, а вимоги до їх безпечної експлуатації суттєво відрізняються. Так, саме атракціонна техніка, а не окремий дитячий майданчик являються устаткованням, на яке поширюються Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки — НПАОП 92.7-1.01-06, де в статті 1.2, абзаці 5 вказано, що ці Правила поширюються на обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо. А в статті 1.1 Правил встановлюються вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки, до яких відносяться дитячі ігрові майданчики.

      Отож, з чого необхідно починати роботу суб’єктам господарювання, які зобов’язані забезпечити безпечну експлуатацію обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселей, гойдалок, качалок, гірок та іншої дитячої або сімейної атракціонної техніки, адже дотримання нормативно-правового акту з охорони праці ( НПАОП 92.7-1.01-06 ) незалежно від форми власності є обов’язковим:

 1. Наявність проектної документації на територію, на якій знаходиться дитячий майданчик, згідно вимог Державних Санітарних Правил планування та забудови населених пунктів ( наказ №173 від 19.06.1996р. із змінами і доповненнями від 02.07.2007 р. № 362, від 31.08.2009р. № 653 Міністерства охорони здоров’я) та ДБН 360 — 92 (Планування і забудова міських і сільських поселень).
 2. Наявність проекту розміщення атракціонів, які повинні підлягати державній експертизі стосовно техногенної безпеки відповідно до статті 17 Закону України ”Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.
 3. Наявність експлуатаційної документації, яку надає підприємство-виробник: паспорт відповідного зразка, настанова з експлуатації, інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки. (Вимога ст.7.1.8.НПАОП 92.7-1.01-06).
 4. Навність наказів суб’єкта господарювання, який їх експлуатує, на призначення відповідальних працівників, обслуговуючий і ремонтний персонал, який повинен пройти навчання у встановленому порядку, забезпечення їх Інструкціями посадовими, виробничими та з охорони праці.
 5. Наявність Акту про  допуск до експлуатації після монтажу атракціонів по формі Додатку 4 НПАОП 92.7-1.01-06, який складається приймальною комісією, призначеною наказом суб’єкта господарювання, який їх експлуатує.

         Розглянувши види небезпек, що виникають під час експлуатації та обслуговування атракціонів дитячих ігрових майданчиків, у тому числі карусель, гойдалок, качалок, гірок, їх не відносяться до устатковання підвищеної небезпеки і згідно з «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011р. №1107, Додаток 3, п.22 дозвіл на експлуатацію не видається, але наявність вказаної вище документації являється обов’язковою.

      ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» займається виготовленням паспортів, навчанням персоналу, виготовлення необхідної документації тощо.

        Запрошуємо до плідної та взаємовигідної співпраці по виконанню вимог Законів, норм та «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» НПАОП 92.7-1.01-06.


Головний експерт ДП”Західний ЕТЦ”

Вольський О.В. тел. 0507357068

Останнє оновлення (Четвер, 26 травня 2016, 11:33)

 

postheadericon ДП "Західний ЕТЦ" долучився до святкування Дня вишиванки

З метою вшанування, збереження, популяризації українських цінностей та народних традицій і символіки, вираження своєї національної та громадянської позиції, культурної освіченості і духовної свідомості ДП "Західний ЕТЦ" приєднався до святкування Дня вишиванки.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

alt

alt

Останнє оновлення (Четвер, 19 травня 2016, 16:18)

 

postheadericon Відбулося підсумкове засідання Організаційного комітету з проведення Дня охорони праці на Львівщині

На темі запобігання стресу на робочому місці були сконцентровані виступи під час підсумкового засідання Організаційного комітету з проведення Дня охорони праці на Львівщині, яке відбулося 11 травня під гаслом ”Стрес на робочому місці: колективний виклик” за участю представників служб охорони праці підприємств, установ та організацій області. Участь у заході взяли представники Головного управлінням Держпраці у Львівській області, ДП «Західний експертно-технічний центр», Об’єднання профспілок Львівщини УВД ФСНВ України у Львівській області, Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців та ЛНУ ім.І.Франка.

Привітальним словом захід відкрила начальник ГУ Держпраці у Львівській області Ольга Вільхова, яка зазначила актуальність цьогорічного девізу і проблематику , яку він піднімає. Наголосила на зміні свідомості кожного, адже без цього жодні контрольні чи каральні заходи не можуть вплинути на працедавців чи працівників.

altПідтримав слово директор ДП «Західний ЕТЦ» Михайло Шпєлик, який підкреслив, що єдиною складовою успіху є якісне, правильне та точне відношення до всіх питань охорони праці. Тільки завдяки спільним зусиллям роботодавців, підприємств, які надають науково-технічну допомогу та Головним управлінням Держпраці ми можемо досягнути єдиного бажаного результату – зменшення виробничого травматизму, а відтак і підвищення показників ефективності.

Доктор біологічних наук, професор, кандидат технічних наук, професор кафедри психології Львівського національного університету ім.. І. Франко - Леонід Дмитрович Кизименко виступив з доповіддю «Психологічні стресори та шляхи їх мінімізації».

У своєму виступі Леонід Кизименко зробив акцент на глобальних факторах, які створюють проблеми у суспільстві, дестабілізують соціально-трудову сферу та вимагають врахування стресорів як сучасних викликів. Детальніше розглянув від чого залежить стресовість ситуації та які помилки починає робити людина у такій ситуації.

  Спільним завданням всіх зацікавлених структур було привернення уваги на необхідність  проведення конкретних  профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.

На завершення заходу відбулося оголошення результатів та нагородження переможців регіонального туру Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» у 2016 році на Львівщині. Крім цього, найбільш активним посадовцям та працівникам урочисто були вручені грамоти  та подяки.

alt

Основний етап Дня охорони праці завершено, проте ряд заходів ще тривають, що дає можливість тримати тему уникнення стресу на робочому місці в центрі уваги громади Львівщини.

Останнє оновлення (П'ятниця, 13 травня 2016, 09:57)

 
Більше статей...
Головна